eWork-da Xidmətlər ONLİNE TƏRCÜMƏ XİDMƏTİ Bizness və Ticarət Tədrisi Xarici Dil Tədrisi Viza Sənədlərin Hazırlanması Viza Müraciəti Xaricdə Təhsil

TURİZM SİYASƏTİ VƏ İDARƏÇİLİYİ

Bu gün Azərbaycanda turizm ,o cümlədən beynəlxalq turizm sahəsi diqqət mərkəzindədir. Turizm insan kütləsini özündə birləşdirən bir sahə olduğu üçün burada insanların mədəni ünsiyyətinin və onların maarifləndirilməsinin də böyük ictimai-siyasi və kulturoloji əhəmiyyəti vardır. Turizm təkcə insanların səyahatlərinin təşkilinə onların mənəvi həzzinə xidmət etmir, eyni zamanda turizm insanların müxtəlif bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünyagörüşlərini inkişaf etdirmək funksiyalarını yerinə yetirir . Bu gün turizmin təşkili prosesini kulturoloji proseslərdən ayrı təsəvvür etmək düzgün deyildir. Turizmin təşkili forması istirahət və əyləncənin əsas iştirakçıları olurlar. Tətbiqi kulturologiya elmi turizmə kulturologiyanın böyük bir sahəsi və asudə vaxt şəraitində sosial mədəni fəaliyyətin bir növü kimi yanaşır.Onun da tərbiyəvi əhəmiyyəti birbaşa olaraq aşağıdakılardan asılıdır: Turist – ekskursiya işinin istiqaməti və nəzəri-ideoloji səviyyəsi müasir tələblərə nə dərəcədə cavab verir? Səyahət və ekskursiya zamanı kütlələrin sosial- mədəni fəaliyyətinin təşkilində istifadə olunan formalar hansı pedaqoji yanaşma və metodlarla təmin olunur? KATALOGA BAX

Kömək Lazımıdır?
Bizə Zəng Edin:

+99455 555 23 64

Biznes və Ticarət Hazırlığı

Biznesin İdarə Olunması və Risklər

Bank işi və Maliyyə Hazırlığı

Mühasibatlıq Tədrisi

Rəqəmsal Reklam İdarəçiliyi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

Rəqəmsal Ticarət və Əmtəə Nişanı

Rəqəmsal Ticarət və Əmtəə Nişanı

Müştəri Məmnuniyyəti

ƏMƏKDAŞLIQ ETDİYİMİZ ŞİRKƏTLƏR