eWork-da Xidmətlər ONLİNE TƏRCÜMƏ XİDMƏTİ Bizness və Ticarət Tədrisi Xarici Dil Tədrisi Viza Sənədlərin Hazırlanması Viza Müraciəti Xaricdə Təhsil

BANK İŞİ VƏ MALİYYƏ HAZIRLIĞI

"Bank" termini italyan sözü olub,"bankö" sözündən əmələ gələrək pul dəyişmə stolu mənasını verir. Tacirlər ticarət əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün pul dəyişmə xidmətlərindən istifadə etmişlər. Bank- əsas fəaliyyəti pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi, habelə hesablamalar aparmaqdan ibarət olan təşkilatdır.Bank- bank sistemi elementlərindən biridir. Bank sistemi- bankların, bank infrastrukturu, bank qanunçuluğu və bank bazarının məcmusudur. İqtisadi sistemin tərkib hissəsi olmaqla bank sistemi cəmiyyətdəki iqtisadi münasibətləri özündə əks etdirir. Bu o deməkdir ki: Bankın statusu var, əməliyyatlar aparmaq üçün lisenziyaya malikdir və ümumi qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərir; Ümumi və xüsusi qanunlar çərçivəsində cəmiyyətin hüquqi normalarına əsaslanır; Özü özünü tənzimləməkdə inkişaf edir və təkmilləşir. 2012-ci ilin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyası olan 148 maliyyə təşkilatından 47-si bank, 101-i isə bank olmayan kredit təşkilatları fəaliyyət göstərmişdir. Banklar haqqında qanuna əsasən bank, ən azı üç hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. Bundan başqa dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumlarının 3 nümayəndəliyinin ölkə daxilində fəaliyyətinə icazə verilmişdir ki, bu da dünyanın ən qabaqcıl bankçılıq texnologiyalarının Azərbaycanda tətbiq olunmasına imkan verəcəkdir. KATALOGA BAX

Kömək Lazımıdır?
Bizə Zəng Edin:

+99455 555 23 64

Biznes və Ticarət Hazırlığı

Biznesin İdarə Olunması və Risklər

Mühasibatlıq Tədrisi

Turizm Siyasəti və İdarəçiliyi

Rəqəmsal Reklam İdarəçiliyi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

Rəqəmsal Ticarət və Əmtəə Nişanı

Rəqəmsal Ticarət və Əmtəə Nişanı

Müştəri Məmnuniyyəti

ƏMƏKDAŞLIQ ETDİYİMİZ ŞİRKƏTLƏR